TSJ ordenará la captura a Rodríguez Torres

Screen Shot 2014-03-20 at 10.35.41 AM